ARTISEC

Využití umělé inteligence pro zajištění kybernetické bezpečnosti Smart City

Název projektu: Využití umělé inteligence pro zajištění kybernetické bezpečnosti Smart City

Číslo projektu: VJ02010016

Doba řešení: 01/2022 - 12/2025

Hlavní poskytovatel: Ministerstva vnitra ČR

Program: Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)

Podprogram: Společné výzkumné projekty (BV IMP1/2VS)


Hlavním záměrem je navrhnout a ověřit komplexní bezpečnostní model využití umělé inteligence pro zajištění kybernetické bezpečnosti Smart City založený na datové analýze primárních a podpůrných datových aktiv využívaných v rozsahu Smart City.
Model využití umělé inteligence pro zajištění kybernetické bezpečnosti založený na datových aktivech umožní vytvoření a následné ověření víceúrovňového bezpečnostního modelu řízeného dle procesů definovaných v mezinárodně uznávaném systému pro řízení a správy IT služeb ITIL splňujícího bezpečnostní kritéria dle ČSN EN ISO / IEC 27001. Pro zajištění Demingova cyklu PDCA s ohledem na udržitelnost celého bezpečnostního systému budou v rámci řešení nasazeny prostředky umělé inteligence.